Τετάρτη, 27 Αυγούστου 2008


5-9 Report vol 81 on - line !!!





Το τεύχος Αυγούστου (αργοπορημένο) είναι στην θέση του.



Πολλά 73 και καλή επάνοδο από τις διακοπές.


SV5BYR

Δεν υπάρχουν σχόλια: